24

24

Vánoční přání

Na náměstí Richardplatz stojí malý kostel, vyzděný z valounů. Zde se v roce 1737 konala první česká bohoslužba. Ale až od roku 1912 se tento kostel jmenuje Betlémský – podle stejnojmenné Betlémské kaple v Praze, ve které kázal český reformátor Jan Hus.
Na oltářním obraze zvedá Kristus ruku k požehnání. Originál tohoto obrazu se dnes nachází v drážďanské galerii. Tento „Žehnající Kristus“ benátského malíře Cima da Conegliano z roku 1506 byl tak vysoce ceněn, že byl v 19. / na začátku 20. století několikrát zkopírován a umístěn v různých kostelech, například v saských kostelech Brockwitz, Bärwalde, Graupa – a v Rixdorfu.
Od svého příchodu do Rixdorfu zpívá obec každý rok na Vánoce českou koledu „Čas radosti“.

Gesegnete Weihnachten!