O Rixdorfu

Nedaleko velkoměstské ulice Karl-Marx-Straße uprostřed Berlína narazí udivený návštěvník na starý Rixdorf, který je seskupený kolem bývalé návsi se stále ještě fungující kovárnou. Jen o několik metrů dál začíná Česká ves, která byla založená v roce 1737 králem Fridrichem Vilémem I. pro české náboženské uprchlíky. Stará bratrská církev, ke které se hlásili, je nejstarší protestantskou církví na světě. Po třicetileté válce Habsburkové rekatolizovali Čechy. Českobratrská církev tak od té doby existovala pouze v ilegalitě.
Teprve se založením Ochranova v Lužici v roce 1722 mohlo dojít k oživení bratrské církve.
Na znamení díků za přijetí zřídili Češi králi pomník v rixdorfské uličce Kirchgasse.