12

12

Vánoční ořech

Četné školy a ulice nosí ve svém názvu jméno velkého pedagoga, teologa a filozofa z Čech Jana Ámose Komenského (1552–1670). V jeho představách se cesta lidským životem člení do osmi úseků, od „školy zrození“ až po „školu smrti“. V Komenského zahradě, ležící mezi ulicí Richardstraße a náměstím Karl-Marx-Platz, tuto životní cestu znázorňuje písečná stezka. Na jejím začátku stojí ořešák. Cesta nakonec vede českou vesnicí a končí na hřbitově.
Když nechal Fridrich Vilém I. zřídit pozemky českých přistěhovalců, nechal na každém dvoře vysadit ořešák. Ořechy jsou výživnými zimními plody, tenzidy obsažené v jejich skořápce sloužily jako mycí prostředek. Cenné dřevo vzrostlých stromů zůstávalo v majetku krále.